ژنتیک

ژنتیک

آزمایشهای ژنتیک پیشرو در امر تشخیص ژنتیکی برای ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی بیماران می باشد. مراکز آزمایشگاه ژنتیک در ایران از پیشرفته ترین  مراکز ژنتیکی در خاورمیانه می باشند که علاوه بر تمام آزمایشات تخصصی و پیشرفته ژنتیکی به صورت گسترده در حیطه فارماکوژنتیک نیز فعالیت می نمایند.

لذا اسمارت مدتور ( گردشگری سلامت هوشمند ) خدمات ذیل را با افتخار ارائه می دهد :

  • مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج
  • مشاوره ژنتیک قبل از بارداری
  • پروفایل ژنی قبل بارداری
  • ناقل بودن
  • واکنش دارویی سرطان
  • مولکولی وبیماریهای نادر
  • واکنش دارویی نورولوژیکی
  • HLA
  • NGS